Постројења

Ред. број Тип постројења Број комада
1. Дробилична постројења 6
2. Мобилне дробилице 6
3. Мобилна сита 2
4. Асфалтне базе 6
5. Бетонске базе 6