Референц листа - САНАЦИЈА ТУНЕЛА

Ред. бр. ОБЈЕКАТ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Пут М-5 санација тунела "Шарган" Ужице–Мокра Гора L=766,56 m